Trappevask

Renhold av trapper i oppgang med faste intervaller.

Vi tilbyr også matteservice ved inngangspartier.

Rengjøring av fellesareal innbefatter ofte store arealer, som må vaskes manuelt, da det ikke er plass til rengjøringsmaskiner.

Renhold bedrift trappevask

Et enkelt prinsipp for renhold av fellesareal er at jo høyere standard det er på gulvene  og at de er godt vedlikeholdte og fortsatt blanke, jo lettere og raskere utføres renholdet – noe som igjen påvirker kostnadene.

Forholdsvis beskjedne investeringer i tiltak som nevnt ovenfor kan altså redusere den totale kostnaden betraktelig.

Vi bistår gjerne med råd for løsninger før vi beregner kostnaden for dere.

Kontakt oss