Kontor

Kontorrenhold

Kontorrenhold betyr en individuell tilpassing av renholdet til din bedrift, avhengig av behov, slitasje og rengjøringsfrekvens.

Noen har behov for renhold hver dag, andre en gang i uken. Derfor er det viktig å definere hvilke renholds behov man har – hvor ofte det skal rengjøres, hva som skal rengjøres – før man innhenter en pris.Vi er

Renhold bedrift kontor2

behjelpelige med å gjennomgå de individuelle behovene med hver enkelt kunde, slik at man kan finne grunnlaget for riktig pris.

Renhold av kontorer i dag dreier seg mye om å fjerne støv og annen luftbåren forurensing fra blant annet tekstiler og papir. Partneren AS benytter moderne løsninger for renhold, tilpasset individuelle behov. Ved en gjennomgang av deres renholds behov kan vi foreslå metoder for det mest hensiktsmessige og effektive renholdet.

Våre medarbeidere kan gjøre rent både på dagtid, morgen og kveld, etter deres ønske. Vår erfaring med kontorrenhold på dagtid er at dette fungerer svært godt.

Kontakt oss