Bygg

Partneren AS utfører bygg vask ved nybygg eller rehabilitering av bygg. Det kan være et kontinuerlig renhold under hele byggeperioden eller renhold av bygget ved ferdigstillelse.
Vi tilbyr også støvsuging av gulv og fjerning av søppel i byggeperioden og renhold av brakkeriggen med levering av såpe, papir og matter.

Alle våre medarbeidere bærer gyldig ID-kort (ref.: gjeldene forskrift per 1.januar 2008 fra arbeids- og inkluderingsdepartementet), uniform og annet lovpålagt verneutstyr på byggeplassen.