Miljøvennlig renhold

De fleste av våre leverandører er svanemerket.

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. Merket garanterer at produktet/tjenesten holder en høy miljø- og kvalitetsmessig standard.

Svanemerket er en uavhengig ordning hvor alle interesser er representert i styrende organer. Stiftelsen miljømerking forvalter Svanen i Norge, og er både med på å utvikle kriterier og kontrollerer at de følges. Det finnes kriterier både for produkter og tjenester. Produktet/tjenesten holder en høy miljø- og kvalitetsmessig standard, og merket garanterer at det er tatt helse- og miljøhensyn i hele produktets livsløp.