Arbeidsrutiner

Vi ønsker at alle våre kunder skal ha full oversikt over når avtalt renhold har blitt utført. Vi benytter derfor en renholdsplan som viser hvor ofte renhold utføres. Hver enkelt renholdsplan er individuell og dekker hver enkelt kundes behov. Renholdsplanen krysses av etter hver enkelt rengjøring.

Når vi har oppstart av nye kunder utføres alltid renholdet i fellesskap av renholder og driftsleder. Vi ønsker å sette en høy standard som vi jobber hardt for å opprettholde hvert eneste oppdrag.

Kontakt oss